Principes van de Westerse Tonaal-Functionele Harmonie

Author/Composer
Lut Verbeke
Item type
Boek
Publisher name
EUPRINT

een algemene harmonieleer

Compendium van het traditionele harmonieonderricht in Vlaanderen.

Lut Verbeke is docente en algemene coördinator harmonie aan de Hogeschool Wenk, dep. Lemmensinstituut te Leuven.

Inhoud van het boek

Voor de aanvangende student:
- Grondbeginselen van de akkoordenleer
- Voortgezette akkoordenleer
- Versieringsleer en topics
- Koralenstandaarden naar J.S. Bach

Voor de gevorderde student:
- overzicht van het traditionele harmonieonderricht in Vlaanderen
- verantwoording en duiding van het schriftuuronderricht en de harmonieleer
- verklaringen en aanvullingen over principiële algemene en technische begrippen
- harmonieopgaven en realisaties

Lexicon van schriftuurdocenten en -geschriften in Vlaanderen

Tijdtabel over tonaliteit en atonaliteit
Schema tonaliteit en functionele harmonie

€37.50
Quantity
Product in stock
Stock per store
Antwerp 1 or 2 business days
Leuven Available

65821
9789074253062