De Beste Maatjes

Author/Composer
An Bekaert
Publisher name
DIE KEURE
Item type
Book

Deze uitgave is een didactische methode, gericht op de muzikale omgangsvormen die in de kleuterklas aan bod komen: zingen, muziek maken met instrumenten, luisteren naar muziek, muziek lezen en noteren, muziek ontwerpen en op muziek bewegen. Deze omgangsvormen worden geïllustreerd met voorbeelden die meteen in de klaspraktijk bruikbaar zijn. In het boek vind je 32 nieuwe, eigentijdse liedjes voor de kleuterklas. Bij deze liedjes hoort een vocale én een instrumentale versie. Verder vind je er heel wat muzikale tussendoortjes, enkele voorbeelden van een muziekhoek en heel veel concreet praktijk-materiaal.

"De beste maatjes" is een muziekdidactische uitgave voor kleuterleid(st)ers en studenten aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs.

Muziek in de kleuterklas

 • De muzikale omgevingswereld van de kleuter
 • Omgang met klank en muziek
 • De kleuterleidster als voorbeeld
 • Muziek en taalverwerving

Doelen

 • Muzikale parameters in de kleuterklas - muzikale tegenstellingen
 • Muzikale parameters, duiding

Muzikale omgangsvormen in de kleuterklas

 • Muziek maken: zingen
 • Muziek maken: instrumentaal musiceren
 • Luisteren naar muziek - nadenken en praten over muziek
 • Muziek lezen en noteren met kleuters
 • Muziek ontwerpen
 • Op muziek bewegen

Muziek van maandag tot vrijdag

 • Activiteitenrooster
 • Functionele liederen
 • Themaliederen
 • Speelliederen
 • Muzikale momenten
 • Muziekhoek
 • Muzikale tussendoortjes

Liedmateriaal

€51.00
Quantity
In Stock
Stock per store
Antwerp Available
Leuven Available

82021
9789086617623