Bewust Intoneren

Author/Composer
Marc Lamoen
Item type
Book
Publisher name
SPLENDID ARTS EDITION

Aan de hand van 62 tonale één-tweestemmige melodieën, verrijkt met akkoorden, in afwisselende maatsoorten en in sol-bassleutel wordt de muziektaal praktijkgericht uitgediept, wat betekent geen "droge materie" maar "muzikale beleving" vanuit de levendige muziekpraktijk.

In elke melodie wordt telkens een harmonisch - melodisch interval, toonladder, drie-vierklank in Maj - min geanalyseerd en toegepast met transposities en schrijfoefeningen met de bedoeling: ontwikkelen en activeren van de inwendige klankvoorstelling en anticiperend denken.

Basisidee blijft bewust tonaal denken en voelen in toonaarden: grondige kennis van toonladders. Werkwijze: speel eerste noot van interval bij voorkeur op piano, zing tweede noot op notennaam of vocaal: luister naar de tweeklank, geeft meer harmonisch-melodische voeling met het interval. Tussennoten van een interval (groter dan seconde) binnen een gegeven toonaard inwendig zingen als tussenstap: "spellen" zoals een tekst spellend lezen, link naar muziektaal - gesproken taal wordt hierdoor gelegd.

Ook geheugentraining en variatie in ritmische basiscellen krijgen aandacht! Oefeningen op intervallen, tetrachorden (vier noten), pentachorden (vijf noten), toonladders, akkoorden kunnen gecombineerd en gevarieerd worden met ritmische basiscellen en/of muzikale articulatie (werkt concentratie verhogend).

€45.00
Quantity
In Stock
Stock per store
Antwerp Available
Leuven Available

95582
9790979080370